Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 30 septembrie - Vineri 20 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 21 decembrie - Duminică 05 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 06 ianuarie - Vineri 17 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 18 ianuarie - Duminică 09 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 10 februarie - Duminică 16 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 17 februarie - Joi 16 aprilie 9 săptămâni activitate didactică
Vineri 17 aprilie - Duminică 26 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 27 aprilie - Vineri 29 mai 5 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 30 mai - Duminică 21 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 22 iunie - Vineri 10 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 11 iulie - Vineri 24 iulie 2 săptămâni sesiune de restanțe
Sâmbătă 11 iulie - Duminică 27 septembrie  11 săptămâni vacanță studenți

Perioadele de activitate și concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2018 - 2019, corespunzătoare normei de bază sunt:

Luni 30 septembrie - Vineri 20 decembrie 12 săptămâni activitate didactică  
Sîmbătă 21 decembrie - Duminică 05 ianuarie   concediu 6 zile
Luni 06 ianuarie - Vineri 17 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 18 ianuarie - Duminică 09 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă * 1 zi concediu 
Luni 10 februarie - Duminică 16 februarie   concediu 5 zile
Luni 17 februarie - Joi 16 aprilie 9 săptămâni activitate didactică  
Vineri 17 aprilie - Duminică 26 aprilie   concediu 4 zile
Luni 27 aprilie - Vineri 29 mai 5 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 30 mai - Duminică 21 iunie 3 săptămâni sesiune de vară * 1 zi concediu 
Luni 22 iunie - Vineri 24 iulie 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  
Luni 27 iulie - Miercuri 02 septembrie   concediu 28 zile
Joi 03 septembrie - Miercuri 30 septembrie 4 săptămâni activitate didactică  

* - În perioada respectivă, cadrele didactice vor efectua câte o zi de concediu de odihnă în sesiunile de examene.

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin.3: ”Cadrele didactice din învățămantul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 zile lucrătoare”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:

  • 30 noiembrie 2019;
  • 1 decembrie 2019, 25 decembrie 2019 și 26 decembrie 2019;
  • 1 ianuarie 2020, 2 ianuarie 2020 și 24 ianuarie 2020;
  • 17 aprilie 2020, 19 aprilie 2020 și 20 aprilie 2020;
  • 1 mai 2020;
  • 1 iunie 2020, 7 iunie 2020 și 8 iunie 2020;
  • 15 august 2020

Structura anului universitar pentru anii de studii terminali

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 30 septembrie - Vineri 20 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 21 decembrie - Duminică 05 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 06 ianuarie - Vineri 17 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 18 ianuarie - Duminică 09 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 10 februarie - Duminică 16 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 17 februarie - Joi 16 aprilie 9 săptămâni activitate didactică
Vineri 17 aprilie - Duminică 26 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 27 aprilie - Vineri 29 mai 5 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 30 mai - Duminică 14 iunie 2 săptămâni sesiune de vară
 doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Sâmbătă 30 mai - Duminică 21 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
 exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Luni 15 iunie - Vineri 26 iunie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Luni 22 iunie - Vineri 03 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Sâmbătă 11 iulie - Vineri 24 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe
Sesiuni de examene
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Joi 05 februarie - Vineri 07 februarie
Susținerea examenului de diplomă Luni 17 februarie - Vinei 21 februarie
Sesiunea iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Marți 07 iulie - Vineri 10 iulie
Susținerea examenului de diplomă Luni 20 iulie - Vineri 24 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Marți 01 septembrie - Joi 03 septembrie
Susținerea examenului de diplomă Luni 07 septembrie - Marți 08 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 30 septembrie - Vineri 20 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 21 decembrie - Duminică 05 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 06 ianuarie - Vineri 17 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 18 ianuarie - Duminică 09 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 10 februarie - Duminică 16 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 17 februarie - Joi 16 aprilie 9 săptămâni activitate didactică
Vineri 17 aprilie - Duminică 26 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 27 aprilie - Vineri 29 mai 5 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 30 mai - Duminică 21 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Sâmbătă 11 iulie - Vineri 24 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe
Sesiuni de examene
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Joi 05 februarie - Vineri 07 februarie
Susținerea examenului de disertație Luni 17 februarie - Vineri 21 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Marți 23 iunie - Joi 25 iunie
Susținerea examenului de disertație Luni 06 iulie - Joi 09 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Marți 01 septembrie - Joi 03 septembrie
Susținerea examenului de disertație Luni 07 septembrie - Marți 08 septembrie