Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

În domeniul Ingineria Sistemelor organizam cursuri pentru ciclul II de masterat în specializarea Sisteme Informatice de Conducere Avansată (SICA), învățământ la zi cu durata de 2 ani.

Specializarea Sisteme Informatice de Conducere Avansată

Planuri de învățământ aflate în derulare:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016