Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

În domeniul Inginerie Electronică organizam cursuri pentru ciclul II de masterat în specializarea Prelucrarea Informaţiei pentru Aplicaţii Multimedia și Sisteme Electronice Avansate, învățământ la zi cu durata de 2 ani.

Specializarea Prelucrarea Informaţiei pentru Aplicaţii Multimedia

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Prelucrarea Informaţiei pentru Aplicaţii Multimedia:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016

Specializarea Sisteme Electronice Avansate

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Sisteme Electronice Avansate:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016