Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Profesorul dr. ing. Emil Ceangă este una dintre personalitățile gălățene legate nemijlocit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Timp de 47 de ani și-a desfășurat activitatea în universitatea gălățeană, ocupând pe rând toate treptele academice, începând cu funcția de asistent, până la aceea de profesor universitar și membru al Academiei de Științe Tehnice, Secția Electronică și Automatică. Chiar și după retragerea la pensie, a continuat să lucreze cu aceeași dăruire în universitatea noastră, în calitate de cadru didactic asociat și cercetător în departamentul de Automatică și Inginerie Electrică din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

Numele domnului profesor Ceangă este direct asociat cu Școala de Automatică din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, fiind considerat, pe drept cuvânt, întemeietorul acesteia în instituția gălățeană. A desfășurat o activitate neobosită de formare a tinerelor cadre didactice și cercetători, conducând teze de doctorat în specializările Sisteme automate și Fiabilitate, aducându-și, în acest fel, contribuția la formarea unei resurse înalt calificată pentru dezvoltarea specializărilor de profil electric: automatică, electronică și inginerie electrică în universitatea gălățeană. Mai mult, trebuie menționat faptul că, în calitate de Decan al Facultății de Nave și Inginerie Electrică, a avut un rol determinant în înființarea și dezvoltarea specializărilor de Automatică și Informatică Aplicată, Electronică Aplicată, Telecomunicații, Acționări Electrice la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, specializări solicitate de absolvenții de liceu din Galați. În acest fel, dl. Prof. Emil Ceangă a contribuit și la dezvoltarea mediului economic gălățean care a beneficiat de absolvenți ai specializărilor menționate, cu o pregătire universitară solidă în domenii de vârf, cum sunt cele de automatică, electronică, telecomunicații, mașini și acționări electrice. În cei 10 ani de activitate ca secretar științific al Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a contribuit la dezvoltarea bazei materiale a Universității (realizarea actualelor corpuri G și Y – sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică și al Facultății de Arhitectură Navală), la introducerea tehnicii de calcul în activitatea didactică și de cercetare (încă din anii 1969-1970) și la implicarea directă a Universității în programele de cercetare pentru municipiul Galați