Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În vederea îmbunătăţirii situaţiei de promovabilitate, conducerea facultății a hotărât introducerea unei sesiuni extraordinare, pentru studenţii din anii terminali.

Studenţii doritori vor putea susţine examene după programul următor.

26 iunie - 30 iunie pentru specializările Calculatoare și TIA;
26 iunie - 30 iunie pentru specializările EM, EPAE și UEESR;
19 iunie - 23 iunie pentru specializarea EA;
26 iunie - 30 iunie pentru specializările AIA și SICA;

Prezentarea la examene şi examinarea se face numai cu acordul cadrului didactic titular şi cu plata taxelor de examinare, aferente creditelor restante.

Ultima actualizare 20.06.2017