Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În perioada 28.09.2017 – 06.10.2017, se desfasoară înscrierile în anul universitar 2017-2018, care presupun următoarele acțiuni:

 • completarea contractelor de studii / actelor aditionale în 2 exemplare;
 • completarea fișei de înscriere;
 • achitarea taxelor de înmatriculare, școlarizare;
 • vizarea carnetelor, ridicarea noilor legitimaţii de transport şi retragerea din circuit a celor vechi.

Taxa de înmatriculare în anul I (licenţă şi master) pentru studenţii de la buget, este de 100 lei.

Încasarea taxelor de înmatriculare și de școlarizare (tranșa I de 50%) se va face de catre Biroul Financiar, la sediul central al Universității (corp U), sala U13 (parter), în perioada 28.09.2017 – 03.10.2017.

Pentru plata taxelor, studenţii trebuie să se prezinte la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport
 • un exemplar al contractului de studii sau al actului adiţional

Observatii:

 1. În perioada 17.10.2017 – 17.11.2017 plata taxei se va face cu penalităţi de 0.06% pe zi, conform contractului de studii
 2. Începând cu data de 23.11.2017 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de școlarizare. Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună
 3. Studentii care nu se înscriu in anul universitar 2017-2018 vor fi exmatriculati pentru neînscriere.

Înscrierile se desfasoara conform graficului

Studenţii din anul I, anii II-IV care au precazare,  studii universitare de licenţă

Joi 28.09.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Vineri 29.09.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Sâmbătă 30.09.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Duminică 01.10.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106


Studentii din anii II-IVstudii universitare de licenta + Studentii din anul I - II master

Sâmbătă 30.09.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Duminică 01.10.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Luni 02.10.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 102
Marți 03.10.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 102
Miercuri 04.10.2017 orele 9:00 – 14:00 sala Y 102
Joi 05.10.2017 orele 10:00 – 12:00 Secretariat
Vineri 06.10.2017 orele 10:00 – 12:00 Secretariat

 

Cazările în căminele studenţeşti vor fi efectuate după următorul program

 • În intrevalul 29.09.2017 – 30.09.2017 Studenţi din anul I, studenţi cu părinţi cadre didactice sau personal didactic auxiliar, studenţi aflați în plasament și studenţi orfani de ambii părinţi                 
 • În intrevalul 01.10.2017 – 03.10.2017 - Studenţi cu precazare în cămine
 • În intrevalul 30.09.2017 – 04.10.2017 - Studenţi bursieri ai statului român şi anul pregătitor
 • În intrevalul 03.10.2017 – 04.10.2017 - Studenţi din anul I master
 • În intrevalul 05.10.2017 – 07.10.2017 - Studenţi care repetă, studenţi fără precazare, reînmatriculaţi

Mai multe informatii pe site-ul http://campus.ugal.ro/, tel: 0336 130 161.