Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii nr. 11/13.03.2018, se organizează sesiune pentru susținerea examenelor restante în săptămânile 7 şi 8 a semestrului II.

Săptămâna 8 este considerată prima săptămână după vacanța de Paște.
Săptamâna 7: 02.04.2018 – 05.04.2018.
Săptamâna 8: 16.04.2018 – 20.04.2018.

Studenţii vor lua legatura cu cadrele didactice pentru stabilirea locaţiei şi a datei în care vor susţine examenele restante.

Pentru restanţele din anii anteriori, studenţii vor prezenta la examen o copie după chitanţa de plată.