Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În perioada 26.09.2019 – 04.10.2019, se vor desfășura înscrierile în anul universitar 2019-2020:

 • completarea fișei de înscriere precum și a contractelor de studii/actelor adiţionale în 2 exemplare;
 • achitarea taxelor de înmatriculare (anul I) sau de școlarizare (studenții cu taxă);
 • vizarea carnetelor de student și a legitimaţiilor de transport.

Taxa de înmatriculare în anul I (licenţă şi master) pentru studenţii de la buget, este de 100 lei.

Pentru încasarea taxei de înmatriculare în anul I buget, precum şi a taxelor de şcolarizare (tranşa I de 50%) studenții se vor prezenta la sediul Universităţii (corpul U), sala U13 (parter), în perioada 26.09.2019 – 15.10.2019.

Pentru plata taxelor, studenţii trebuie să se prezinte la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport
 • un exemplar al contractului de studii sau al actului adiţional înregistrat la secretariat / adeverință de student.

Studenții din anii II-IV își păstrează calitatea de student NUMAI dacă au parcurs integral procedura obligatorie de înscriere: au completat Fișa de înscriere și Actul adițional pentru anul universitar 2019-2020 și au achitat prima tranșă din taxa de școlarizare.

Înscrierile se desfasoara conform următorului grafic

Studenţii din anul I, anii II-IV care au precazare și studenții cu taxă

Joi 26.09.2019 orele 9:00 – 15:00 sala Y 105, Y 106
Vineri 27.09.2019 orele 9:00 – 15:00 sala Y 105, Y 106
Sâmbătă 28.09.2019 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Duminică 29.09.2019 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Luni-Vineri 30.09.2019 - 04.10.2019 orele 09:00 - 15:00 secretariat

Studenții din anii II - IV, forma de finanțare buget, vor primi formularele de înscriere de la colegii reprezentanți ai grupei / anului de studiu din care fac parte.

Cazările în căminele studenţeşti se fac conform graficului

 • 09.09.2019 – 20.09.2019 - Studenţi cu probleme medicale, studenți care solicită cazare în căminul LSG;
 • 27.09.2019 – 28.09.2019 - Studenţi din anul I (studii universitare de licență), studenţi cu părinţi cadre didactice sau personal didactic auxiliar, studenţi aflaţi în plasament şi studenţi orfani de ambii părinţi;
 • 28.09.2019 – 30.09.2019 - Studenţi care au precazare în cămine;
 • 27.09.2019 – 02.10.2019 - Studenţii bursieri ai statului român și anul pregătitor;
 • 29.09.2019 – 01.10.2019 - Studenţi anul I (studii universitare de master);
 • 01.10.2019 – 02.10.2019 - Studenţi care repetă anul universitar, studenți fără precazare, reînmatriculați.

Mai multe informatii pe site-ul http://campus.ugal.ro/, tel: 0336 130 161.