Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Taxele de studii pentru studenți, se pot achita prin virament în contul IBAN

  • RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați
  • Beneficiar Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați
  • Cod fiscal 3127522

La explicația plății se va menționa: numele și prenumele studentului, CNP-ul, Facultatea, forma de învățământ(ZI/IFR), tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restante ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, finalizare studii licența/master).