Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Absolvenţii care doresc să se înscrie la examenele de finalizare a studiilor, licenţă şi masterat, vor urma paşii prevăzuţi aici. Documentele care trebuiesc transmise către secretariatul facultăţii în perioada de înscriere se găsesc aici.