Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu Hotărârea consiliului Facultăţii Nr. 18/21.05.2020 până la sfârşitul anului universitar 2019-2020 se stabilesc următoarele perioade de examinare:

  1. Sesiunea de examinare care se derulează în perioada Sâmbătă 6 iunie 2020 – Duminică 28 iunie 2020 va include examenele aferente semestrului II şi examinările restante aferente semestrului I. În cadrul acestor evaluări participarea studenţilor cu credite restante se va face cu acordul cadrelor didactice titulare;
  2. Sesiunea de examinare care se derulează în perioada Sâmbătă 11 iulie 2020 – Vineri 24 iulie 2020 va include toate examinările din cursul anului universitar curent. În cadrul acestor evaluări au dreptul să participe şi studenţii cu credite restante, în măsura în care îndeplinesc criteriile stabilite de către cadrul didactic titular (lucrări practice predate, teme predate etc.);
  3. Sesiunea de examinare specială care se derulează în perioada Marţi 1 septembrie 2020 – Luni 7 septembrie 2020. Studenţii vor participa la maxim 4 examinări restante pe baza unei cereri adresate Decanatului până la data de 5 august 2020.