Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 03 octombrie - Vineri 23 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 24 decembrie - Duminică 08 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 09 ianuarie - Vineri 20 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 21 ianuarie - Duminică 12 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 13 februarie - Duminică 19 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 20 februarie - Vineri 14 aprilie 8 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 15 aprilie - Duminică 23 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 24 aprilie - Vineri 02 iunie 6 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară 
Luni 26 iunie - Vineri 14 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 15 iulie - Duminică 24 septembrie  10 săptămâni vacanță studenți
Joi 24 august - Duminică 03 septembrie  2 săptămâni sesiune restanțe

Perioade de activitate și concediu pentru cadre didactice, corespunzătoare normei de bază:

Luni 03 octombrie - Vineri 23 decembrie 12 săptămâni activitate didactică  
Sîmbătă 24 decembrie - Duminică 08 ianuarie   concediu 8 zile
Luni 09 ianuarie - Vineri 20 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 21 ianuarie - Duminică 12 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă  
Luni 13 februarie - Duminică 19 februarie   concediu 5 zile
Luni 20 februarie - Vineri 14 aprilie 8 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 15 aprilie - Duminică 23 aprilie   concediu 4 zile
Luni 24 aprilie - Vineri 02 iunie 6 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară   
Luni 26 iunie - Vineri 21 iulie 4 săptămâni (practică + finalizare studii)  
Sâmbătă 22 iulie - Miercuri 23 august    concediu 23 zile
Joi 24 august - Duminică 24 septembrie  5 săptămâni activitate didactică  

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin.3: ”Cadrele didactice din învățămantul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 zile lucrătoare”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de Legea nr.147/2012 pentru modificarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2012:

  • 30 noiembrie 2016;
  • 1 decembrie 2016, 25 decembrie 2016 și 26 decembrie 2016;
  • 1 ianuarie 2017, 2 ianuarie 2017 și 24 ianuarie 2017;
  • 16 aprilie 2017 și 17 aprilie 2017 (prima și a doua zi de Paște);
  • 4 iunie 2017 și 5 iunie 2017 (prima și a doua zi de Rusalii);
  • 15 august 2017

Structura anului universitar pentru anii terminali

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 03 octombrie - Vineri 23 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 24 decembrie - Duminică 08 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 09 ianuarie - Vineri 20 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 21 ianuarie - Duminică 12 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 13 februarie - Duminică 19 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 20 februarie - Vineri 14 aprilie 8 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 15 aprilie - Duminică 23 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 24 aprilie - Vineri 02 iunie 6 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 18 iunie 2 săptămâni sesiune de vară
 doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
 exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Luni 19 iunie - Vineri 30 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Luni 26 iunie - Vineri 07 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Joi 24 august - Duminică 03 septembrie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni de examene

Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Vineri 27 ianuarie
Susținerea examenului de diplomă Marți 07 februarie - Vineri 10 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Miercuri 05 iulie - Vineri 07 iulie
Susținerea examenului de diplomă Miercuri 19 iulie - Vineri 21 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Marți 29 august - Joi 31 august
Susținerea examenului de diplomă Luni 11 septembrie - Marți 12 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 03 octombrie - Vineri 23 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 24 decembrie - Duminică 08 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 09 ianuarie - Vineri 20 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 21 ianuarie - Duminică 12 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 13 februarie - Duminică 19 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 20 februarie - Vineri 14 aprilie 8 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 15 aprilie - Duminică 23 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 24 aprilie - Vineri 02 iunie 6 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Joi 24 august - Duminică 03 septembrie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni de examene

Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Vineri 27 ianuarie
Susținerea examenului de diplomă Marți 07 februarie - Vineri 10 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Luni 3 iulie - Marti 4 iulie
Susținerea examenului de diplomă Luni 17 iulie - Vineri 21 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Marți 29 august - Joi 31 august
Susținerea examenului de diplomă Luni 11 septembrie - Vineri 15 septembrie