Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În perioada 16 septembrie-11 octombrie, AIESEC în Galați recrutează membri dintre studenții de la Universitatea „Dunărea de Jos”.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Fundația SATEAN din Brăila și cu Asociația UTC - UMBRIA TRAINING CENTER din Italia, desfășoară stagii de practică transnaționale în cadrul unui proiect cofinanțat de Fondul Social European, Axa prioritară Educaţie şi competenţe. Proiectul se intitulează „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV.

În perioada 26.09.2019 – 04.10.2019, se vor desfășura înscrierile în anul universitar 2019-2020:

  Buget Rromi Taxă Români de pretutindeni
Domeniu - Specializare Număr de locuri
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 14 1 12 1
Inginerie electrică 26 1 9 3
Inginerie electrică şi calculatoare 8 0 1 0
Ingineria sistemelor 7 0 5 2

 

Stimați candidați, vă reamintim faptul că singurul document oficial care asigură păstrarea statutului de candidat admis la universitate este diploma de bacalaureat în original.

În conformitate cu Metodologia de admitere și cu angajamentul de pe fișa de înscriere, cei declarați admiși au obligația depunerii diplomei de bacalaureat în original la secretariat, corp Y, etajul 1, până cel târziu duminică, 28 iulie 2019, ora 12:00.